040 - 24301753   040 - 24301752   dlsrci.principal@gmail.com

DLS RCI

DEFENCE LABORATORIES SCHOOL

VIGNYANKANCHA R.C.I. HYDERABAD - 500069

(Affiliated to CBSE, NEW DELHI, Aff. No: 3630282)

Student strength


School section

School Section Strength (2022-2023)
Class Section Boys Girls Total
Class I Sec A 26 19 45
Sec B 26 20 46
Class II Sec A 17 23 40
Sec B 20 18 38
Class III Sec A 25 21 46
Sec B 26 18 44
Class IV Sec A 24 17 41
Sec B 22 19 40
Class V Sec A 29 16 45
Sec B 23 21 44
Class VI Sec A 26 16 42
Sec B 25 16 41
Class VII Sec A 16 22 38
Sec B 22 16 38
Class VIII Sec A 29 16 45
Sec B 21 19 40
Class IX Sec A 13 19 32
Sec B 17 16 33
Class X Sec A 12 21 33
Sec B 16 16 32
Total 435 369 803

Nursery section

Nursery Section Strength (2022-2023)
Class Section Boys Girls Total
LKG Sec A 16 9 25
Sec B 14 12 26
Sec C 14 12 26
Sec D 9 6 15
UKG Sec A 17 12 29
Sec B 13 15 28
Sec C 19 9 28
Total 102 75 177